അശാന്തമാണ്‌ നമ്മുടെ ലോകം

ശാന്തതയാണ് എല്ലാ സമയത്തും ഓരോ മനുഷ്യനും കൊതിക്കുന്നത് .അത് കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ലോകത്ത് മറ്റെന്തിനെക്കാളും മനശാന്തി തേടി മനുഷ്യര് അല...

ചെറു കഥ

എട്ടാം പ്രണയം ..

വൈകിട്ടുള്ള ലോക്കൽ  ട്രെയിൻ നല്ല തിരക്കാണ്.തിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലു കുത്താനിടമില്ല.എന്നാലും കയറിയേ പറ്റൂ,ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ സ്റ്റേഷന...

സ്വാതന്ത്ര്യം വിചാരപ്പെടുകയാണ്.

കോടിക്കണക്കിനു ഇന്ത്യക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ ആണ്ടിലൊരിക്കൽ അഭിമാനത്തോടു കൂടി നിറം പിടിക്കുന്ന ത്രിവർണ പതാകഎന്റെ ഇന്ത്യൻ പതാക.67 വർഷങ്ങളിലെ ...

'സുപ്രഭാതത്തിൽ ' മലയാളി കാത്തിരിക്കുന്നത് ..

                     'സുപ്രഭാതത്തിൽ ' മലയാളി കാത്തിരിക്കുന്നത് .. --------------------------------------------------------------...

നിങ്ങളെന്നെ തീവ്രവാദി ആക്കും ...?

ഒന്നും കരുതരുത് .. ഇനിയും മൗനം തുടർന്നാൽ നാളെ നമ്മളൊക്കെ  ഒന്നുകിൽ 'തീവ്രവാദിയോ' അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും മൂലയിൽ ന...

മൈലാഞ്ചി

'മൈലാഞ്ചി' അങ്ങിനെയായിരുന്നു അവളെ എല്ലാവരും വിളിച്ചിരുന്നത്‌ .അവളുടെ യഥാർത്ഥ പേര് സഹ്ര എന്നാണെങ്കിലും  മൈലാഞ്ചി എന്ന്  വിളിക്ക...

പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് ....

എന്റെ പ്രണയം തീവ്രമാണ് .എനിക്ക്  പ്രണയത്തോട് അസൂയ തോന്നുന്നു.ഇപ്പോഴെനിക്ക്‌ അവളെക്കാൾ അധികം പ്രണയം നിന്നോട് തന്നെയാണ് .എന്താന്നറിയില്...